Træfældning og træpleje Fredericia

Normal træfældning

Aamann Natur- og Træpleje udfører også professionel træfældning i Fredericia.

Jeg er fuldt uddannet som skov- og naturtekniker fra skovskolen i 2014. Dette giver mig den bedst mulige baggrund for at tilbyde professionelle løsninger inden for træfældning af alle slags. Jeg samarbejder med andre lokale virksomheder således at vi altid kan opretholde den krævede sikkerhed og løse din opgave på sikreste, bedste og billigste måde.

Uddannelse og erfaring

Ikke to træer er ens! Dette gør også at man selvfølgelig ikke kan fælde alle træer på samme måde.

Det kræver en hel del erfaring at bedømme hvilken teknik der er den sikreste og bedste til netop dine træer. Her kommer uddannelse og erfaringen ind i billedet.

Jeg er af den overbevisning at man ikke alene med kurser og uddannelse kan lære at fælde træer. Man bliver nødt til at have erfaringen med sig. Denne erfaring skal bygges op med teori, derefter praksis og så igen teori. Det er netop derfor at det kan tage 4 år at uddanne sig som træfælder. Fordi den nødvendige træning går hånd i hånd med den nødvendige teori. Efter endt faguddannelse på 4 år har man så en af verdens bedste praktiske uddannelser i bagagen, og er klar til at komme ud og gøre sig sine egne erfaringer.

Jeg har således beskæftiget og dygtiggjort mig inden for faget siden 2010, udlært i 2014 og har siden beskæftiget mig med træfældning. I 2016 åbnede jeg min egen virksomhed.

Forskellige teknikker til forskellige træer

Som sagt er ikke to træer ens. Der findes derfor også nogle forskellige fremgangsmetoder til fældning af træer.

Jeg vil kort beskrive de forskellige teknikker her.

Retningsbestemt fældning

Retningsbestemt fældning går ud på at fælde træet fra bunden, og få lande det der hvor jeg, som træfælde, ønsker. Jeg saver træet fra bunden og kan med forskellige værktøjer samt korrekt saveteknik få træet til at falde hvor der er plads til det.

Teknikken kræver dog at der både er plads til træet hvor det skal lande og at træet ved landing ikke skader F.eks. belægning eller underjordiske installationer.

Klatring

Topkapning som det tit bliver kaldt, er en teknik hvor vi klatre op i træet og fælder det fra oven.

Det er selvsagt forbundet med en lidt større risiko og belastning for både klatreren og udstyret, men det er ofte den bedste fremgangsmetode når pladsen er trang. Topkapning bruges når der som sagt ikke er plads til at træet kan væltes, eller underlaget det skal lande på ikke tillader den store energi der opstår ved landing.

Denne vurdering kan jeg som uddannet og erfaren træfælder naturligvis lave når jeg som altid kommer ud og kigger på opgaven inden udførsel. Når vi udfører klatring er vi altid to mand på opgaven da det er det eneste korrekte rent sikkerhedsmæssigt. Hvis der går noget galt i træet er den eneste redning for klatreren at have en makker der er udannet til at rede ham ned, da normalt redningsmandskab ikke er normalt er uddannet til klatring i træer.

Denne sikkerhed skal også ses som din sikkerhed som kunde, for ikke at have nogen form for ansvar for hvad der sker under en opgave med klatring. Jeg vil på det kraftigste opfordre til at du som kunde inden du takker ja til et tilbud, altid undersøger om en træfælder har den nødvendige uddannelse og forsikring til udførsel af jobbet.

Indtrækning

Indtrækning er en teknik der kan benyttes når omgivelserne tillader at træet vælter, men træets vækst ikke tillader at man vælter det i den retning man ønsker.

Her kaltrer vi som regel op i træet og fastgør et reb eller wire. Ved hjælp af wiren kan vi trække træet i den rigtige retning med et spil. Denne metode er både god ved hele træer og enkle stykker eller toppe af træer. Vi kan altså kombinere de forskellige tekniker på kryds og tværs således at træet altid ender sikkert på jorden. Der findes flere metoder til træfældning, men de nævnte er dem vi som oftest tager i brug når du har brug for træfældning.

Oprydning

Vi tilbyder naturligvis både oprydning og bortskaffelse af træ og gren affald efter en fældning. Alt dette bliver vi naturligvis enige med dig som kunde om når vi kigger nærmere på netop din opgave.