Topkapning

Topkapning af træer er en af specialerne hos Aamann Natur- og Træpleje.

Hvis dit træ står placeret så det er risikabelt at fælde, eller hvis der er andreforhindringer i vejen for at det kan falde, så er topkapning måske den rigtige løsning.

Topkapning af træer har været kendt i flere hundrede år.I begyndelsen klatrede man op og kappede toppen af store træer for at udnytte deres bæreevne i forbindelse med produktion og transport af mindre træer. Ellers kunne topkapning ses på store træer i skoven der ikke kunne fældes, da de enten var for store eller for problemastiske til at vælte "normalt".

Idag bruger vi topkapning på samme måde, nemlig til træer der er for store, eller på anden måde for problemstiske til at vælte.


Rent praktisk

Topkapperen klatrer ved hjælp af special udstyr og alle folk der udfører topkapning bør være uddannet og forsikret til at varetage opgaven!

Aamann Natur- og Træpleje er naturligvis både uddannet og forsikret i rette omfang.

Topkapning foregår ved at klatre op i træet og sikre sig på nødvendig vis i forhold til opgaven der skal udføres. Grenene saves kontrolleret og roligt af træet og kan enten droppes ned eller i delitkate tilfælde, fires kontrolleret til jorden. Stammen bliver ligeledes savet i små stykker og sendt til jorden kontrolleret og sikkert.

Der er altid en jordmand tilknyttet en klatreopgave, da det er klatrerens sikkerhed og livline på jorden.


 

Oprydning efter topkapning

Oprydning af grene og træ er normalt med i tilbudet, i det omfang at grenaffald bliver lagt i bunker på grunden og det værste savsmuld og grenen ryddes pænt til siden.

Ønskes der yderligere oprydning er der selvfølgelig altid mulighed for at få bortskaffet alle grene og affald samt evt. stubfræsning af tilbagestående stubbe hvis dette ønskes inkluderet i opgaven.

Mange vælger også selv at stå for oprydningen og bortskaffelsen af træ og grenaffald.

Alt dette kan aftales så det passer, afhængigt af den pågældende opgave og hvad kunden ønsker sig.